สพป.ลย.๑ +_+
×สพป.ลย.๑
loei1.go.the-SERVICEe-SALARY /พิมพ์สลิปเงินเดือนฯe-BAMNAN /พิมพ์สลิปเงินบำนาญe-TAX /พิมพ์รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายe-SAWADDIKAN /บัญชีจ่ายเงินสวัสดิการฯe-PHONEBOOK /สมุดโทรศัพท์e-SERVICEMIND /ติดต่อบริการ จนท.สพท.e-MAINTENANCE /แจ้งซ่อม DLTV.e-WELLWISHES /ลงนามถวายพระพรฯ
++ ผู้ดูแลระบบ


MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
>.< ราตรีสวัสดิ์
เลือกประเภทบุคลากร
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 3,689 ครั้ง